Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Данъчно право

Данъчна защита пред НАП
Обжалване на данъчни ревизионни актове (ДРА)
Консултации при възстановяване на ДДС
Данъчни консултации
Писмени становища и други. Научете повече...

Административно право

Оспорване на административни актове по административен ред, касационно производство, оспорване на общи и нормативни административни актове
Научете повече...

Търговско право

Регистрация на фирми
Защита в Европейския съд
Вписване на промени
Сделки с търговско предприятие, изготвяне на договори, търговски спорове и др. Научете повече...

Финансово право

Правни съвети във връзка с осъществяване на банкови операции и вложения на физически лица и частни инвеститори. Правни съвети във връзка с осъществяване на банкови операции и вложения на физически лица и частни инвеститори и др.
Научете повече...

Корпоративно право

Дружества - отношения между съдружници, консултиране, преобразуване на дружества и др.
Бизнес транзакции
Конкуренция
Научете повече...

Гражданско право

Процесуално представителство
Правни консултации по гражданско-правни въпроси
Изготвяне на нотариални актове, пълномощни и др.
Научете повече...

Корпоративно право

Дружества - отношения между съдружници, консултиране, преобразуване на дружества и др.
Бизнес транзакции
Конкуренция
Научете повече...

КПКОНПИ

Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Правни консултации и процесуално представителство.
Научете повече...

Медиация

Адвокат Илонка Ковачева е регистрирана в Единния регистър на медиаторите като квалифициран медиатор.
Научете повече...

Сътрудничество

Експертна къща Ковачеви предлага професионално счетоводно обслужване, данъчно консултиране. Научете повече...
Адвокатско дружество - Недков и Ко предлага правна помощ, защита и процесуално представителство в съда. Научете повече...
АВА ОДИТ ЕООД е финансова и одиторска компания. Научете повече...

 
Полезни връзки
Copyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.