Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Административно право

Оспорване на административни актове по административен ред, касационно производство, оспорване на общи и нормативни административни актове

Адвокат Илонка Ковачева извършва пълната гама услуги в областта на административното право:

Оспорване на административни актове по административен ред

Оспорване на индивидуалните административни актове пред първа съдебна инстанция.

Оспорване на общи и нормативни административни актове пред първа съдебна инстанция.

Касационно производство

Оспорване на наказателните постановления

Защита срещу бездействие на администрацията

Оспорване на подзаконови нормативни актове или текстове от тях

Защита при констатирани нарушения на митническото законодателство

Обадете се за да научите повече!Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.