Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Адвокат Илонка Ковачева

Адвокат Илонка Ковачева - професионални правни услуги, защита в съда, правни консултации, писмени становища.

Адвокат Илонка Ковачева

Адвокат Илонка Ковачева предоставя корпоративни и данъчно правни услуги в различни сфери на бизнеса: недвижими имоти, туризъм, енергетика, фармация, транспорт, строителство, правителствени и неправителствени организации.

Със своята богата практика и дългогодишен опит адвокат Илонка Ковачева оказва професионална и компетентна защита на интересите на своите клиенти като обслужва комплексно бизнес интересите на клиентите си.

Адвокат Илонка Ковачева:

- завършила Икономически Университет Варна, степен бакалавър по специалност "Международни Икономически Отношения"

- завършила УНСС София, степен магистър по специалност "Счетоводство и контрол"

- завършила ТУ Варна, степен магистър по специалност "Право"

- придобита професионална квалификация "Съдебно-счетоводен експерт" към УНСС София през 2002 г.

- придобита правоспособност на Дипломиран Експерт Счетоводител към ИДЕС, диплом Д.Е.С. 0592/2002 г., регистриран одитор от 2005 г.

- придобита професионална квалификация Медиатор през 2006 г.

Copyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.