Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

АВА ОДИТ ЕООД

АВА ОДИТ ЕООД е финансова и одиторска компания

За да можем да обслужваме комплексно нашите настоящи и бъдещи клиенти ние подържаме партньорски отношения с други специализирани одиторско-консултантски предприятия и адвокатски кантори. Създаваните от нас екипи включват специалисти по търговско право, данъчно облагане, финансово планиране, счетоводно право и независим финансов одит. Заедно с нашите партньори ние сме в състояние да предоставим всеки вид консултантска помощ и процесуално представителство на територията на цялата страна.Copyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.