Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Данъчен адвокат

Данъчен адвокат Илонка Ковачева - Процесуално представителсатво и правна защита при водене на данъчни дела

Данъчен адвокат Илонка Ковачева оказва на своите клиенти данъчна защита, обжалване на ревизионни актове, правни действия за разсрочване или отсрочване на данъчни задължения, както и обжалване на отказ за разсрочване. Правни действия по повод на неправилно завишени данъчни задължения и тяхното свеждане до законодопустимия минимум. Процесуално представителство и правна защита при воденето на данъчни дела, както и консултации по всички въпроси от областта на данъчното право.

Със своята богата практика и дългогодишен опит адвокат Илонка Ковачева оказва професионална и компетентна защита на интересите на своите клиенти.

Данъчен адвокат Илонка Ковачева предлага данъчни консултации и на абонаментен принцип за юридически лица, което Ви пести време, нерви и средства. Чрез договорния абонамент Вие получавате необходимата Ви данъчно-правна информация навреме, което е предпоставка за предотвратяване на данъчни нарушения и неначисляване на неизискуеми данъчни задължения.

Данъчен адвокат Илонка Ковачева предлага данъчни консултации и на физически лица по различни интересуващи ги въпроси и казуси като данъчни престъпления, обжалване на данъчни актове, процесуално представителство и правна защита при воденето на данъчни дела и др.

Със своята богата практика и дългогодишен опит адвокат Илонка Ковачева оказва професионална и компетентна защита на интересите на своите клиенти като обслужва комплексно бизнес интересите на клиентите си.Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева в областта на Данъчно право:0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.