Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Други услуги от областта на данъчното право

Данъчно планиране, данъчен анализ, правна помощ и консултиране при изготвяне на данъчни и други декларации

Адвокат Илонка Ковачева предоставя пълен набор услуги от областта на данъчното право. Други данъчно правни улсуги предоставяни от адвокат Илонка Ковачева са следните:

Данъчна защита- представителство пред Националната Агенция за Приходите по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, юридическа защита пред данъчната администрацията и в съда, представителство в хода на административно и съдебно обжалване на ревизионни и други актове на органите на НАП, включително и процесуално преставителство пред компетентния съд. Богатият опит на адокат Илонка Ковачева в представителство пред данъчните органи и съда може да увеличи значително шансовете ви за положителен краен резултат.

Данъчно планиране, данъчна оптимизация и минимизиране на данъчния риск

Избягване на двойното данъчно облагане

данъчен анализ и данъчно-правни консултации

Данъчно планиране

Регистрация по ДДС

Данъчно съдействие при регистрация за отделните видове данъци

Правна помош и консултиране при изготвяне на данъчни и други декларации

Искания за възстановяване и прихващане на главници и лихви по данъчни и други публични вземания.

Правна помощ и съдействие при разсрочване и отсрочване на задълженията или за обединяване на публичните вземания.

Възстановяване на данъци

Прихващане на данъчни задължения

Данъчни ефекти при сливания, поридобивания, свързани лица

Предоставяне на актуална информация от данъчната практика, свързана с дейността на клиента, както и коментари във връзка с промени в данъчното законодателство.

Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения – правна помощ и съдействие, правни консултации.

Защита срещу принудително изпълнение на данъчните задължения.

Обадете се за да научите повече!Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.