Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Дружества

Дружества - Правни консултации, изготвяне на правни анализи, проектодоговори, участие в преговори и всички услуги свързани с корпоративно право

Адвокат Илонка Ковачева със своя дългогодишен опит и богата юридическа практика защитава интересите на своите клиенти като предлага следните услуги, свързани с правно обслужване на дружества:

 • Спорове, казуси и правни консултации по Закона за защита на конкуренцията
 • Спорове, казуси и правни консултации по Закона за защита на потребителите
 • Съдействие и представителство в производства пред Комисията за защита на конкуренцията
 • Обжалване по съдебен ред на административни актове на Комисията за защита на конкуренцията
 • Нелоялна конкуренция
 • Спорове във връзка с монополно положение на предприятия
 • Обжалване на процедури и други правни действия по Закона за обществените поръчки
 • Спорове, казуси и правни консултации по Закона за обществените поръчки
 • Правни консултации във връзка с концентрация на предприятия
 • Устни консултации и писмени становища във връзка със Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за обществените поръчки
 • Процесуална защита и представителство във връзка с производството по защита срещъ нелоялната конкуренция пред Комисията за защита на конкуренциятаНаучете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.