Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Финансово право

Адвокат илонка Ковачева предлага широка гама услуги от областта на финансовото право, като предлага правно консултиране както на части физически лица и бизнес инвеститори, така и на финансови институции.

Адвокат Илонка Ковачева предлага следните услуги в областта на финансово право:

Правни съвети във връзка с осъществяване на банкови операции и вложения на физически лица и частни инвеститори

Правни съвети във връзка с осъществяване на банкови операции и вложения на физически лица и частни инвеститори

Правни съвети във връзка с осъществяване на банкови операции и вложения на юридически лица и бизнес инвеститори

Правно съдействие при подписване на банкови договории

Правно съдействие на кредитополучатели в процеса на предоставяне на банков кредит

Правни съвети и консултации във връзка с институционални и вътрешни банкови наредби и изисквания

Правни съвети във връзка с финансиране и обезпечаване на банкови сделки

Правни съвети и консултации във връзка с лизингови и застрахователни отношения

Правно съдействие и участие в преговори

Правно съдействие и консултации във връзка с финансиране на недвижими имоти

Процесуално представителство

Консултиране във връзка с пенсионни фондове, инвестиционни фондове, сделки с финансови инструменти, сливания, придобивания и корпоративни преструктурирания,

Правна помощ и съдействие при уреждане на спорове в извънсъдебно производство

Правни консултации и съдействие във връзка с дръги услуги от областта на финансовото право във връзка с Валутното законодателство, валутния режим за местни и чуждестранни лица, както и във връзка със сделките, действията и плащанията предмет на Валутния закон.Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.