Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 




 

Гражданско право

Адвокат Илонка Ковачева предлага висококвалифицирана гражданско правни консултации и услуги в областта на гражданско право.

Адвокат Илонка Ковачева предлага на своите клиенти висококвалифицирана правна помощ и подкрепа в областта на гражданско право. Вие можете да разчитате на адвокат Илонка Ковачева в областта на гражданското право във връзка със следните услуги:

- Правни консултации в областта на гражданското право. Гражданско-правни отношения и правни казуси.

- Процесуално представителство при гражданскооправни дела

- Правна защита при гражданско-правни дела.

-Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство Изготвяне на правни документи: проектодоговори и договори, нотариални актове, пълномощни, молби, заявления, покани, учредителна документация и други.

- Писмени консултации

- Правна помощ и съдействие във връзка с придобиване на българско гражданство

- Правна помощ при кредитиране и ипотеки

- Правна защита на правата на гражданите и юридически лица във връзка с посегателства от държавни органи

- Събиране на вземания

- Заповедно производство

Обадете се!



Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:



Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bg



Copyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.