Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Конкуренция

Нелоялна конкуренция, защита на конкуренцията, както и съдействие по всички въпроси засегнати в Закона за защита на конкуренцията

Адвокат Илонка Ковачева има дългогодишен опит и правна практика при решаване на проблеми, свързани с редица въпроси и казуси по закона за защита на конкуренцията.

Можете да разчитате на пълно съдействие и представителство в производства пред Комисията за защита на конкуренцията. Адвокат Илонка Ковачева може да Ви помогне при нелоялна конкуренция както и при обжалване по съдебен ред на административни актове на Комисията за защита на конкуренцията. Разрешаване на спорове и казуси във връзка със злоупотреба с монополно и господстващо положение на предприятия, както и съдействие по всички въпроси засегнати в Закона за защита на конкуренцията.

Ефективната конкуренция е важно предимство на съвременната пазарна икономика. Тя е условия за развитие на пазара и икономиката като цяло. При наличието на оскъдност и ограниченост на ресурсите, производството и предлагането на сходни и взаимнозаменяеми стоки, продукти и услуги, възникването на конкуренция е естествено следствие. За да може обаче да има лояна конкуренция е необходимо създаването и спазването на законови механизми, като Закона за защита на конкуренцията, както и наличието на регулаторен орган като Комисията за защита на конкуренцията (http://www.cpc.bg/)

 • Спорове, казуси и правни консултации по Закона за защита на конкуренцията
 • Спорове, казуси и правни консултации по Закона за защита на потребителите
 • Съдействие и представителство в производства пред Комисията за защита на конкуренцията
 • Обжалване по съдебен ред на административни актове на Комисията за защита на конкуренцията
 • Нелоялна конкуренция
 • Спорове във връзка с монополно положение на предприятия
 • Обжалване на процедури и други правни действия по Закона за обществените поръчки
 • Спорове, казуси и правни консултации по Закона за обществените поръчки
 • Правни консултации във връзка с концентрация на предприятия
 • Устни консултации и писмени становища във връзка със Закона за защита на конкуренцията, Закона за защита на потребителите, Закона за обществените поръчки
 • Процесуална защита и представителство във връзка с производството по защита срещъ нелоялната конкуренция пред Комисията за защита на конкуренцията


Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.