Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Медиация

Медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове

Медиацията представлява способ за извънсъдебно разрешаване на спорове, при който засегнатите страни биват подпомагани от трето безпристрастно и независимо лице, известно като медиатор. Целта е да се постигне взаимноизгодно и приемливо споразумение и за двете страни.

Медиацията в България е уредена със Закон за медиацията, който е приет 2004 година. Предмет на медиацията могат да бъдат търговски, трудови, семейни, граждански и административни спорове.

Медиацията е по-ефективна и икономически изгодна процедура в сравнение със съдебната, поради което е за предпочитане да се възползвате от нея преди да пристъпите към фактическото съдебно производство. Тя ви спестява време, като същевременно предоставя висок процент възможност за постигане на споразумение. При нея няма налагане на чужда воля спрямо някоя от страните по страните. Всички решения се постигат доброволно с помощта на квалифициран медиатор.

В България има Единен регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието, в който са записани всички медиатори преминали съответното обучение, отговарящо на изискванията на министерството на правосъдието.

Адвокат Илонка Ковачева е регистрирана в Единния регистър на медиаторите като квалифициран медиатор. За справка натиснете тук

Вие можете да разчитате на квалифицирано и професионално обслужване, които адвокат Илонка Ковачева предлага.

Обадете се!

Доверете се!

Адвокат Илонка Ковачева ще направи всичко възможно да Ви съдейства да разрешите Вашите спорове по извънсъдебен път. Спестете време, нерви и пари.

Какво може да ни даде медиацията:

Медиацията е поверителна по отношение на обстоятелствата, станали известни по време на нейния процес.

Голям процент от случаите завършват с постигане на извънсъдебно споразумение, което гарантира ефективността от медиацията.

Медиаторът изслушва безпристрастно страните по спора, помага им да изяснят причините поради които се е стигнало до спора, помага им да анализират всички възможни решения по съответния спор и да постигнат извънсъдебно споразумение.

Медиацията е успешна форма на общуване, когато между страните е възникнал спор който може да бъде отнесен в съда.

Възползвайте се!


Полезни връзки

Единен регистър на медиаторите в България

Закон за медиацията

Наредба Номер 2 от 15.03.2007 година


Някои примери за спорове, които могат да бъдат предмет на медиация:

Имате доставчик, който нарушава договорените отношения, не доставя стоката на време или доставя повредена стока.

Имате длъжник, който не желае да изплати своето задължение.

Имате наемател който не плаща наема си.

Искате да продадете съсобствен имот, но някой от съсобствениците не желае това.

Много другиНаучете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.