Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Обжалване на акт за установяване на административно нарушение (АУАН)

Адвокат Илонка Ковачева ще Ви окаже правна помощ и съдействие през целия процес, а именно от момента на съставянето на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), изготвянето на възражение, до момента на обжалването на наказателното постановление в съда

Административно нарушение е такова нарушение, което нарушава установения ред на държавно управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание.

Административното наказание е предвидена от закона санкция която се налага по административен ред за извършване на административни нарушения.

Административната отговорност е лична като съществуват и изключения.

Налагането на санкции се осъществява чрез издаване на акт за установяване на административно нарушение (АУАН). Такива актове могат да издават длъжностни лица оправомощени в нормативен акт или оправомощени от съответните управителни органи. Актът за установяване на административно нарушение (АУАН) се съставя в присъствието на нарушителя или поне на един свидетел.

След съставянето на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) производството се осъществява по Закона за административните наказания и нарушения.

В 3-дневен срок от издаването (връчването) на акта на нарушителя той може да направи възражение. Санкциите се налагат чрез наказателни постановления.

Наказателното постановление подлежи на обжалване пред районния съд, а неговото решение в последствие подлежи на обжалване пред Административен съд.

Всичко това трябва да бъде осъществено в съгласие на правните нормативни документи, в правна форма и в съответните законовоопределени срокове.

Адвокат Илонка Ковачева ще Ви окаже правна помощ и съдействие през целия процес, а именно от момента на съставянето на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), изготвянето на възражение, до момента на обжалването на наказателното постановление в съда.

Обадете се!

Вие имате право на квалифицирана юридическа подкрепа!Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.