Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Обжалване на ревизионни актове

Обжалване на ревизионни актове, обжалване на данъчни ревизионни актове

Ревизионните актове са декларативни актове с които се признава съществуващо право, като например правото на прихващане и др. За да бъде законосъобразен един ревизионен акт той трябва да бъде издаден в писмена форма при спазване на всички законови изисквания. Много често обаче това не е спазено, поради което ревизионния акт може да бъде обжалван.

Ревизионните актове могат да бъдат обжалвани по административен и по съдебен ред. Адвокат Илонка Ковачева предлага обжалване на ревизионни актове както по административен, така и по съдебен ред. На обжалване подлежат незаконосъобразните ревизионни актове.

Обжалване на ревизионни актове по административен ред

Обжалването на ревизионните актове по административен ред е регламентирано в ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС (ДОПК). Издадения ревизионен акт подлежи на обжалване по административен ред съгласно чл.152-155 ДОПК. Обжалват се незаконосъобразни ревизионни актове в 14-дневен срок от датата на издаването на ревизионния акт.

Обжалване на ревизионни актове по съдебен ред

Съдът е втората инстанция за обжалване на издадения данъчен ревизионен акт. Обжалването на данъчния ревизионен акт пред съда предоставя възможност за защита на правните интереси на данъчния субект посредством осъществяване на съдебен контрол. Съдът проверява дали са спазени условията за законосъобразност на данъчния ревизионен акт посочени в чл.160. На обжалване подлежи само незаконосъоразно издадения данъчен ревизионен акт.

Решението на Административния съд може да бъде обжалвано в касационния съд по реда на АПК. На касационно обжалване подлежи цялото първоинстанционно съдебно решение или отделни негови части.Касационното решение е окончателно.

Адвокат илонка Ковачева притежава богата юридическа практика и дългогодишен опит в областта на данъчното право. Клиентите могат да разчитат на професионална правна защита на техните интереси и намиране на най-доброто правно решение за всяка конкретна ситуация.Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.