Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Правни консултации

Правни консултации във всички области на правото, с тясна специализация в областта на данъчно право

Адвокат Илонка Ковачева предлага на своите клиенти правни консултации във всички области на правото, като тясна специализация притежава в областта на данъчно право. Адвокат Илонка Ковачева е дипломиран и практикуващ ЕКСПЕРТ СЧЕТОВОДИТЕЛ, РЕГИСТРИРАН ОДИТОР, както и ПРАКТИКУВАЩ АДВОКАТ, което е гаранция за доброто познаване на проблемите на своите клиенти и предоставяне на ефективни правни консултации за разрешаване на Вашите проблеми.

Адвокат Илонка Ковачева предоставя правни консултации в следните области на правото:

Данъчно право: правни консултации във връзка с оптимизиране на данъчните задължения, правен анализ на данъчните ефекти, консултиране по всички въпроси, свързани с данъчното облагане, данъчно праниране, правни консултации във връзка с ДДС ефекти, правни консултации със специфични решения решения за бизнеса, правни консултации в областта на търговското, трудовото, социалното и осигурителното, финансовото, счетоводното законодателство и други. Научете повече като последвате връзката ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ.

Корпоративно право: Правни съвети и съдействие, изготвяне на необходимите документи за учредяване на фирма, съвети относно най-добрата форма за Вашия бизнес, регистравция на фирми, клонове и търговски представителства. Образуване на обединения на търговци. Правно съдействие при осъществяване на сделки с търговски предприятия, сливане, разделяне, преобразуване на правната форма и други. Правно съдействие при провеждане на общи събрания на акционери и съдружници, правни съвети при управление на фирмения капитал, вписване на промени. Научете повече като последвате връзката КОРПОРАТИВНО ПРАВО.

Търговско право: Консултации по всички въпроси свързани с търговския регистър, консултации и правно съдействое при придобиване на акции и дялове, консултации и правно съдействие при участие в преговори, изготвяне на проектодоговори и договори, изготвяне на правна документации във връзка с осъществяването на търговска сделка, участие при договаряне и сключване на търговска следка, регистрация на фирми, вписване на промени, правни консултации и подготовка на документи при промяна в управлението на фирми и други. Научете повече като последвате връзката ТЪРГОВСКО ПРАВО.

Вещно право: правни консултации във връзка с продажа и придобиване на недвижимо имущество, изготвяне на нотариални актове, наеми, консултации при сключване на дговори и други. Научете повече като последвате връзката ВЕЩНО ПРАВО.

Гражданско право: Адвокат Илонка Ковачева предлага на своите клиенти висококвалифицирана правна помощ и подкрепа в областта на гражданско право. Вие можете да разчитате на адвокат Илонка Ковачева в областта на гражданско право във връзка със следните услуги: Правни консултации в областта на гражданско право. Гражданскоправни отношения и правни казуси. Научете повече като последвате връзката ГРАЖДАНСКО ПРАВО.

Финансово право

Административно право

Обадете се за да научите повече!Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.