Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Регистрация на фирми

Регистрация на фирми ООД, ЕООД, ЕТ, СД, АД

Всички фирми осъществяващи дейност на територията на Република България подлежат на Регистрация съгласно съответните закони – Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за Търговския регистър и други.

Адвокат Илонка Ковачева предлага всички видове услуги по регистрацията и промяна на обстоятелствата на търговски субекти:

Регистрация на ООД

Регистрация на ЕООД

Регистрация на АД

Регистрация на ЕТ

Регистрация на ДЗЗД

Регистрация на клон на чуждестранен търговец

Регистрация на кооперация

Регистрация на фондации и дружества с нестопанска цел

Регистрация на клонове на местни юридически лица

Какво извършваме за Вас при регистрация на фирма:

- проверка за свободно наименование.

- изготвяне на всички необходим документи за регистрация на фирма, независимо от правно-организационната форма.

- записване на час при нотариус, за подписване на необходимите документи.

- откриване на набирателна сметка, ако такава е необходима.

- след излизане на решението за регистрация, издаване на Удостоверение за актуално състояние на фирмата.

Ако Вие се затруднявате да определите каква да бъде формата на Вашата фирма, нейният предмет на дейност и други обстоятелства, можете да се обърнете към адвокат Илонка Ковачева.

Адвокат Илонка Ковачева ще Ви консултира по всички интересуващи Ви въпроси и ще Ви даде правни съвети, които сега и в бъдеще биха имали решаващо значение за Вашия бизнес.

Адвокат Илонка Ковачева ще направи това като се запознае с Вашите намерения за настоящо и бъдещо развитие на Вашата фирма, с особеностите на разпределянето на собствеността и други и анализира получената информация като я съпостави с действащото законодателство и тенденциите за изменение в бъдеще.

Обадете се за да научите повече!Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.