Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Търговски спорове

Адвокат Илонка Ковачева притежава висока квалификация и професионален опит във връзка със съдебни и извънсъдебни механизми за решаване на търговски спорове

В процеса на осъществяване на търговската дейност между отделните контрагенти понякога възникват търговски спорове. Част от тези спорове се решават между страните, а друга част се отнася в съда. Завеждат се дела, като всяка от страните защитава своите интереси и излага своите аргументи.

Адвокат Илонка Ковачева притежава висока квалификация и професионален опит във връзка със съдебни и извънсъдебни механизми за решаване на търговски спорове.

Процесуално представителство по търговски спорове. Медиация.

Завеждането на дела във връзка с решаването на възникнали търговски спорове е процес който отнема много време, нерви и средства. По-добре би било ако можехте да разрешите дадената ситуация по извънсъдебен ред. В това може да Ви помогне опитен медиатор, който да изслуша страните по спора безпристрастно и по безконфликтен начин да изложи всички законови основания които имате съобразно Вашия проблем.

Анализирайки възникналата ситуация по този начин Вие имате възможност бързо и ефективно да вземете решение и да постигнете взаимноприемливо решение.

За да научите повече какви са възможностите прочете в раздел Медиация, или се обадете на адвокат Илонка Ковачева. Ние с радост ще Ви консултираме.Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.