Адвокат Илонка Ковачева

Данъчен адвокат
Правна защита
Правни консултации
Процесуално представителство
 
 

Търговско право

Адвокат Илонка Ковачева предлага на своите клиенти всички видове услуги от областта на търговското право

Адвокат Илонка Ковачева предлага на своите клиенти всички видове услуги от областта на търговското право. Адвокат Илонка Ковачева притежава богат опит в търговското право и защитава интересите на своите клиенти като свои собствени.

Адвокат Илонка Ковачева предлага на своите клиенти следните услуги в областта на търговското право:

- Регистрация на фирми

- Вписване на промени

- Ликвидация на фирми

- Несъстоятелност

- Търговски спорове

- Правни консултации в областта на търговско право:

- Консултации по всички въпроси свързани с търговския регистър

- Консултации и правно съдействие при придобиване на акции и дялове

- Консултации и правно съдействие при

- Участие в преговори

- Изготвяне на проектодоговори и договори

- Изготвяне на правна документации във връзка с осъществяването на търговска сделка

- Участие при договаряне и сключване на търговска сделка

- Правни консултации и подготовка на документи при промяна в управлението на фирми и други.Научете повече за предлаганите услуги от Адвокат Илонка Ковачева:Тел: 0887 989 790
E-mail: ilonkakovacheva@abv.bgCopyright © Адвокат Илонка Ковачева. Всички права запазени.